, Miroslav Petrik

Drevostavba od A po Z

"Séria článkov popisujúca priebeh realizácie jednej našej montovanej stavby od návrhu až po odovzdanie na kľúč"

Viac
, Miroslav Petrik

Je drevodom to pravé?

"Séria článkov popisujúca najčastejšie výhody a otázky spojené s výstavbou a kvalitou drevostavieb"

Viac
, Miroslav Petrik

Váš vysnívaný (d)(o)(m)(o)(v)

Dôležité faktory voľby realizátora výstavby vášho budúceho domova.

Viac
, Jan Rendoš

Rodinný dom Svit

Trochu sa nám oteplilo a my sa púšťame do rekonštrukcie rodinného domu vo Svite.

Viac
, Jan Rendoš

Viete čo je to drevodom ?

Drevodom je dom, ktorého nosnú štruktúru tvorí stĺpikový systém alebo prefabrikované drevopanely. Tieto stavby majú porovnateľné vlastnosti s budovami vystavanými z tehly alebo pórobetónu. 

Viac
, Jan Rendoš

Súčasné trendy v bývaní

V dnešnej dobe ľudia nemajú na bývanie a stavbu veľa prostriedkov, a to sa odzrkadľuje aj na aktuálnych trendoch.

Viac
, Jan Rendoš

Nízkoenergetický alebo pasívny dom?

Z dlhodobého hľadiska je globálne otepľovanie problém, ktorý sa týka nás všetkých. Spôsob akým môžeme k vyriešeniu tohto problému aj my prispieť je uvedomiť si, že 40% z celkovej spotreby svetovej energie sa spotrebúva na vykurovanie, chladenie a prevádzku budov. Takže rozhodovanie medzi alternatívou výstavby klasického rodinného domu alebo nízkoenergetického prípadne pasívneho domu, je o to jednoduchšie. Jasno v tejto otázke má aj EU. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ z 19. Mája 2010 hovoriacej o Energetickej hospodárnosti budov by mali všetky budovy na bývanie postavené od roku 2020 spĺňať kritérium budov s takmer nulovou spotrebou energie, čo dnes predstavuje tzv. pasívny štandard.

Viac