, Miroslav Petrik

Je drevodom to pravé?

"Séria článkov popisujúca najčastejšie výhody a otázky spojené s výstavbou a kvalitou drevostavieb"

   Súčasná moderná výstavba ponúka množstvo možností ako postaviť kvalitný rodinný dom. Séria týchto článkov Vás prevedie výstavbou montovaných drevodomov, ich výhodami a zorientuje v najčastejších otázkach týkajúcich sa týchto stavieb.

1. Výhody dreva ako stavebného materiálu

V prvej časti sa pozrieme na výhody drevodomov, nie však z konštrukčného hľadiska. Drevo v stavbách sa na našom území objavuje už od nepamäti. Množstvo historických stavieb stojí dodnes v rôznych oblastiach Slovenska. Z ekologického hľadiska drevo patrí k domácim a obnoviteľným zdrojom šetriacim množstvo energie či už vo fáze výroby, cez prepravu, až po šetrenie spotreby energie pri vykurovaní, respektíve chladení. Tento stavebný materiál sa vyznačuje vysokou pevnosťou a pružnosťou. Jeho nízka tepelná vodivosť výrazne ovplyvňuje klimatickú stabilitu stavby. Má teplý povrch, jeho farba a textúra obohatená charakteristickou vôňou, ktorá zútulňuje domov, priaznivo pôsobí aj na ľudskú psychiku. Známe sú aj jeho priaznivé zdravotné vplyvy pri pohlcovaní škodlivých látok a regulácia vlhkosti v obytných priestoroch. Rýchla výstavba bez mokrých procesov (okrem základovej dosky) je potom už len ďalšie plus.

 

Toto je zopár pozitívnych výhod použitia dreva ako stavebného materiálu, no však ucelenú predstavu o bývaní v drevodome získate až po návšteve takejto stavby, napríklad našej, lebo nie každý montovaný dom je to pravé orechové.

2. Životnosť drevostavieb

Ako sme už spomínali v minulej časti nášho seriálu o drevodomoch, stavby z dreva sa na Slovensku zachovali do dnes z dôb minulých. Veľká tradícia kvalitnej a trvácnej výstavby je zastúpená v severských krajinách a Kanade, odkiaľ mnohé technológie dorazili aj k nám.  Životnosť takýchto domov je niekoľko desiatok rokov a podobne to je aj pri murovaných domoch. Stavba  po prežití  dvoch generácií je morálne zastaralá a vyžaduje  rekonštrukciu. Montované domy nie sú výnimkou. Udržovať sa musí drevo aj tehla. Rekonštrukcia alebo dokonca prestavba montovaných stavieb je však jednoduchšia a rýchlejšia. Pri kvalitnom spracovaní dreva a dobrej starostlivosti môže drevostavba prežiť doslova storočia. Príkladom sú 200 až 400 ročné historické drevostavby.  

Záver a voľba ostáva opäť len na budúcom užívateľovi a záleží iba na vkuse  a pocite z budúceho bývania, čo si vyberiete. Z hľadiska životnosti je teda bezpredmetné nad drevostavbou rozmýšľať ako nad horšou voľbou oproti murovanej stavbe.

3. Odolnosť dreva ako konštrukčného materiálu

Odolnosť dreva z hľadiska stavby môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

   A)  odolnosť voči počasiu a živelným pohromám

Drevostavba je z tohto hľadiska na tom rovnako ako iné tipy stavieb. Pri odolnosti voči počasiu nerozhoduje materiál konštrukcie, ale jej kvalitné a správne prevedenie. Ak je táto podmienka splnená a navyše je stavba dobre architektonicky navolená do daného prostredia, dokáže stavba ustáť skoro všetko. Montované domy sú pružné a odolné aj voči drobným otrasom zeme. Pri povodniach sú však ohrozené ako každá iná stavba. Výhodou je ale jednoduchá výmena nasiaknutých súčastí, ako sú napríklad izolácie. Difúzne otvorená skladba obvodových múrov zabezpečí postupné odvedenie prebytočnej vlhkosti do prostredia.

   B) odolnosť voči drevokazným plesniam, hubám a škodcom

V dnešnej dobe existuje mnoho ochranných náterov dreva, ktoré ho majú ochrániť pred touto možnosťou narušenia. Povedzme si však otvorene, žiaden náter neochráni stavbu, ak nebude kvalitne zastrešená a odizolovaná. Tento faktor výrazne ovplyvní každú stavbu, či už drevenú alebo murovanú. Ak je zabezpečené, aby drevené konštrukcie nenavlhli, a použité drevo je kvalitné a správne vysušené na vlhkosť s hodnotou 10 až 15 percent, je nezaujímavé pre drevokazných škodcov a plesne. V takomto prípade nie je potrebné drevo ošetrovať náterom, čoho príkladom sú rakúske stavby orientované ekologickejším smerom.

Na záver si to zhrnieme, odolnosť dreva voči týmto vplyvom je v prvom rade ovplyvnená kvalitou realizácie a kvalitou použitého dreva. Difúzna otvorenosť veľmi napomáha predchádzaniu týmto problémom.

4. Technické vlastnosti drevostavieb

V tejto  časti o montovaných drevodomoch sa budeme venovať problematike technických a konštrukčných vlastností. Naša spoločnosť sa zaoberá projekciou a realizáciou nízkoenergetických a pasívnych domov. Technické parametre takýchto stavieb sú jednoznačne dané hodnotami tepelných odporov jednotlivých konštrukcií a samozrejme spotrebou energie. Aby boli takéto hodnoty dosiahnuté, musia byt správne vytvorené skladby obvodových múrov a strešných konštrukcií. U nízkoenergetických domov predstavuje tepelný odpor obvodového plášťa hodnotu nad 6,5 m2.K.W-1 a u striech nad 10 m2.K.W-1. Pri pasívnych stavbách to je 8,86 m2.K.W-1 a 10,13 m2.K.W-1.  V oboch prípadoch sa jedná o vzduchotesné, ale difúzne otvorené skladby.

Súčasťou výstavby je Blowerdoor test, ktorý potvrdzuje vzduchotesnosť našich stavieb. Pri výstavbe používane na 13 percent vysušené drevo do nosných konštrukcií, takže objemové a tvarové zmeny dreva spôsobené teplotou alebo vlhkosťou neprichádzajú do úvahy. Čo sa týka tepelnoizolačných vlastností našich drevostavieb, sú oveľa vyššie ako u stavieb z iných materiálov a pri správnej voľbe tienenia nedochádza ani k prehrievaniu v letných mesiacoch. Naše stavby sú bez tepelných mostov a únikov tepla, k čomu výrazne prispievajú okrem kvalitných izolácií, materiálov použitých v konštrukciách a  kvalitných výplní otvorov, aj dôkladne spracovaná a premyslená projektová dokumentácia. Akustika drevodomov je sama o sebe výborná. Využívame akustické izolácie, ktoré túto vlastnosť ešte zlepšujú.

5.  Mýty a nepravdy o drevostavbách

V poslednej časti o montovaných drevodomoch sa budeme zaoberať rôznymi výrokmi a dezinformáciami, ktoré ovplyvňujú názor klientov pred rozhodovaním a výberom konštrukčného materiálu ich budúceho domova.

Mýtus č. 1: Drevodom je podľa mnohých fám hotová fakľa, ktorá zbĺkne v momente, keď dôjde k prepuknutiu čoby najmenšieho ohňa.

Horľavosť takýchto drevostavieb v porovnaní s ostatnými stavbami je úplne rovnaká. Pri riešení výplní konštrukcií sú použité protipožiarne materiály, ktoré nepodporujú horenie. Čo sa týka nosného materiálu - dreva, ktoré  pri určitej teplote  začína horieť ako každý iný materiál, je technickou normou považované za požiarne odolné. Znie to ako paradox, ale nie je to také zložité. Zuhoľnatená povrchová vrstva vznikajúca pri požiari na nosných prvkoch  bráni ďalšiemu plameňu.  Pri nosných drevených prvkoch prenikne oheň do zhruba dvoj až trojcentimetrovej hĺbky a jeho ďalší postup sa výrazne spomalí či zastaví, pretože povrchová vrstva zuhoľnatie a bráni prístupu kyslíka. Výhodou dreva je aj predvídateľnosť horenia, čo uľahčuje jeho hasenie a umožňuje riadiť proces horenia. Túto skutočnosť zahŕňajú všetky technické normy.

Mýtus č. 2: Drevodom je málo odolný voči vlámaniu.

Samozrejme, že obvodová konštrukcia obsahuje drevené prvky, ktoré sú ľahšie prepíliteľné, ale máloktorý zlodej by volil tento spôsob vlámania. Najčastejším vstupom zlodejov sa stávajú výplne otvorov (okná, dvere), ktoré sú súčasťou aj iných stavieb, napr. murovaných a to je už všeobecná problematika ochrany pred vlámaním. Voľba kvalitných zámkov, zabezpečovacích systémov, alebo priameho prepojenia na nejakú bezpečnostnú jednotku.

Mýtus č. 3: Drevostavby sú lacné, tak nemôžu byť kvalitné.

Cena drevodomov sa odvíja od predstáv klienta, náročnosti architektonických riešení a v neposlednomrade od kvality výstavby. Cenu smerom na dol tlačí výstavba za pomoci suchých stavebných procesov, ktorá je výrazne kratšia a dostupnosť dreva ako stavebného materiálu. Realizácia stavby na mieru a použitie moderných technológií a materiálov, ktoré drevostavby posúvajú do kategórie nízkoenergetických a pasívnych domov, posúvajú zasa cenu smerom nahor.

V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že cena kvalitného drevodomu je v súčasnosti veľmi podobná cene murovaného domu a v určitých prípadoch aj nákladnejšia. Všetko závisí od náročnosti investora.

     Drevostavba ako voľba moderného a energeticky úsporného riešenia bývania je veľmi dobrou  a plnohodnotnou voľbou výstavby. Závisí len od Vás, čo je vášmu srdcu blízke. Dajte na vlastné pocity, navštívte kvalitnú stavbu a vyberte si dobrého a spoľahlivého dodávateľa, napríklad našu spoločnosť Dom-ov Slovensko, s.r.o..