, Miroslav Petrik

Váš vysnívaný (d)(o)(m)(o)(v)

Dôležité faktory voľby realizátora výstavby vášho budúceho domova.

Energeticky efektívny dom sa vyznačuje podstatne nižšou energetickou náročnosťou, ako bola požiadavka stavebno-energetických predpisov na začiatku 21. storočia. Princíp takýchto domov vychádza z dvoch základných myšlienok: „teplo, ktoré z budovy neunikne, netreba dopĺňať“ a „aj malé množstvo tepla obsiahnuté v odpadovom vzduchu, ktorá z budovy uniká, možno efektívne zhodnotiť v prospech domu“. Tieto dve myšlienky vedú k výstavbe energeticky efektívnych domov, kde najrozšírenejším zástupcom sú nízkoenergetické domy a pasívne domy.

Za nízkoenergetické domy považujeme budovy s potrebou tepla maximálne 50 kWh/(m2.a) a pri pasívnych domoch je to 15 KWh/(m2.a). Tieto energetické hodnoty sú jednoduchšie splniteľné pri kompaktnom tvare domu ako pri členitom, preto veľkú úlohu zohráva voľba vhodného architektonického riešenia, ktoré je veľmi často zanedbávané. Druhou významnou časťou je správne umiestnenie danej stavby na Vašom pozemku, aby boli vhodne využité  dotácie slnečného žiarenia počas väčšej časti roka. V neposlednom rade je to tepelnoizolačný štandard a technické riešenie domu.

V súčasnosti sa výstavbou takýchto domov zaoberá viacero realizačných firiem, no len určitá časť takýchto domov Vám konštrukčne zaručí nízkoenergetický a pasívny štandard aj po uplynutí viacerých rokov užívania. Rozoberme si preto dva dôležité faktory výstavby, aby ste toto vážne rozhodnutie, stavbu  vášho budúceho (d)(o)(m)(o)(v)-a zverili do rúk správnych odborníkov, ktorých nájdete aj v našej spoločnosti Domov Slovensko, s.r.o.

1.Štúdia, projekt domu

Moderné stavebné firmy , by mali okrem realizačnej časti  mať aj vlastné projekčné štúdio. Výber toho ako bude Váš dom vyzerať nemusí predstavovať len listovanie v katalógu už vytvorených projektov. Pri návšteve nášho štúdia sa stanete  súčasťou tvorivého procesu, ktorý Vás dovedie k architektonickej štúdii a následne projektu rodinného domu, ktorý mate v predstavách. V prípade, že Vás oslovil nejaký projekt z nášho portfólia, nebude pre nás problém Vám ho dispozične prispôsobiť a zorientovať na pozemku. Správna orientácia domu na pozemku, ako sme už spomínali, je veľmi dôležitá a orientácia presklených plôch na juh Vám počas roka prinesie úsporu energií na vykurovanie. Umiestnenie už vytvoreného projektu, ktorý nie je vytvorený na daný pozemok je veľmi ťažké a vo veľa prípadoch aj nemožné. Mnohé realizačnú firmy to však často nezaujíma, pre nich je  najdôležitejšie podpísanie zmluvy s Vami. Nechajte si poradiť naším architektom, má na to vzdelanie, zuby Vám tiež netrhá každý, kto má v ruke kliešte. V konečnom dôsledku budete spokojný, nebudete musieť robiť ústupky vo svojich predstavách a Váš vysnívaný dom bude jedinečný. Naša spoločnosť Vám projekt pripraví bez zvýšenia ceny domu a dokonca vybaví stavebné povolenie.

2.Tepelnoizolačné a technické vlastnosti

Súčasná výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov využíva viacero stavebných a konštrukčných postupov stavby rodinných domov, cez klasické murované stavby, po rýchlu výstavbu montovaných domov. Zamerajme sa práve na montované domy, ktoré ešte nie sú u nás tak zaužívané, ale progres v konštrukčných riešeniach tejto oblasti je veľmi rýchly. Dosiahnutie už spomínaných dvoch základných myšlienok stavby energeticky efektívneho domu je podmienené dobre zvolenou konštrukciou obvodových stien a strešnej skladby. Podmienka, aby neuniklo teplo z budovy, je zabezpečená jej vzduchotesnosťou, ktorá je dokumentovaná blowerdoor testom, no len málo firiem zohľadňuje v konštrukciách aj difúznu otvorenosť. Difúzna otvorenosť zabezpečí odvetranie nahromadenej sa vlhkosti v stenách, ktorá prenikne cez inštalačné otvory aj v skladbách obsahujúcich parozábranu. Trendom v konštrukciách moderných montovaných domov je difúzna otvorenosť, preto sa vylúčilo použitie polystyrénu, parozábran, fermacelových dosiek. Skladby obsahujúce tieto materiály nedokážu túto vlhkosť počas roka odvetrať, aj keď Vás realizátor  bude presviedčať, že žiadna vlhkosť do stien neprenikne.

Veľkú úlohu zohráva kvalita použitého reziva, ktoré by malo byť vysušené na 15 percent, v tom prípade je pre škodcov nezaujímavé a nenapádajú ho. Ochranný náter je len pomocným nástrojom.

Voľba strešnej krytiny by mala byť po zvážení technických parametrov voľbou užívateľa.  V neposlednom rade bude na Vás výber vykurovacieho telesa a spôsobu vykurovania. Vieme Vám poradiť aj v tejto problematike, zohľadniť lokalitu a aj finančné možnosti klienta. Nie však všetko lacné je po rokoch účtovania aj lacnejšie. Zohľadňujte všetky tieto faktory, ktoré  Váš mesačný príjem vo forme Inkasa ochudobnia.

Druhá myšlienka hovorí o využití odvádzaného odpadového vzduchu v prospech Vášho domu. Nízkoenergetický a pasívny dom tento vzduch využívajú za pomoci núteného vetrania s rekuperáciou, ktoré zvyšuje štandard Vášho bývania.

Na záver si teda zhrňme, čo zohľadniť pri výbere stavebnej firmy, ktorá zrealizuje Váš budúci (d)(o)(m)(o)(v). Neobmedzujte svoje predstavy a sny, dajte si však vhodne poradiť od odborníkov pri návrhu energeticky efektívneho domu. Dbajte na vhodne zvolené konštrukčné materiály a technologické riešenia. Investícia do vlastného bývania nie je beh na krátku vzdialenosť, preto si nevyberajte dodávateľa podľa  množstva predaných domov a nízkej ceny, ale zohľadnite referencie užívateľov, poprípade navštívte zrealizovanú stavbu danej firmy.

Každý dom je jedinečný, tak ako jeho majiteľ.

Mgr. Miroslav Petrík