LIMBACH

Zobraziť

ČIERNA VODA

Zobraziť

NOVÁ DEDINKA 2

Zobraziť

KOŠICE

Zobraziť

NOVÁ DEDINKA 1

Zobraziť

SVÄTÝ JUR

Zobraziť

PRÍSTAVBA RD RUSOVCE

Zobraziť

CHATA GELNICA

Zobraziť

JAKLOVCE

Zobraziť

NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU MARGECANY

Zobraziť

BYTOVÝ DOM SELICE

Zobraziť

RODINNÝ DOM BRATISLAVA - PALISÁDY

Zobraziť

KLČOV

Zobraziť

STUPAVA

Zobraziť

SOLČANY

Zobraziť

REKONŠTRUKCIA RD SVIT

Zobraziť

ČUNOVO

Zobraziť

TESÁRSKE MLYŇANY

Zobraziť

TOMÁŠOV

Zobraziť

PALISÁDY

Zobraziť

DOBROHOŠŤ

Zobraziť

BIELY KOSTOL "NA VÝSLNÍ"

Zobraziť

VEĽKÝ FOLKMAR

Zobraziť

ZÁLESIE

Zobraziť

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Zobraziť

TAJOV

Zobraziť

Referenčná mapa

Môžete si pozrieť naše ukážkové domy, kde sa bližšie zoznámite s technológiou a na vlastnej koži "zažijete" drevodom. Ponúkame možnosť stretnúť sa s architektom aj realizátorom, ktorí vás prevedú domom a zodpovedajú na všetky otázky. Aktuálne realizácie v rôznych stupňoch dokončenia sa nachádzajú tu mape.

image preview image preview image preview image preview

ČIERNA VODA

Čierna Voda 119,88 m²

Ďakujeme! budeme Vás kontaktovať.

ARCHITEKTÚRA: ING.ARCH. STANISLAV MELIŠ, ING.ARCH. JOZEF MICHALKO, ING.ARCH. MICHAL LANG

 

Slovo architekta :

Architektonický návrh úspešne zohľadnil požiadavky investora, jednoduchá a tvarovo vyladená hmota budovy s minimom stavebných detailov, teda skoro bezúdržbová. Takáto koncepcia, mnohý poviete – krabica, nahráva energetickej efektívnosti celého diela. Osadenie domu na pozemku maximálne využíva slnečnú energiu cez veľké presklené plochy okien a súčasne otvára zelené plochy pozemku pre život rodiny (vrátane pestovania rajčín).
Voľba konštrukčného systému padla na stĺpikovú drevenú konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou obvodového plášťa. Použitý bol teda „Nízkoenergetický variant“ ktorý sme už odskúšali na niekoľkých stavbách s fasádnym opláštením z dreveného obkladu, ako inak z termodreva. Tentokrát sa však osvedčená skladba stenového systému „oživila“ použitím hlinených panelov na interiérovej strane.

Ako zdroj vykurovania sme zvolili tepelné čerpadlo zem-voda so zemným kolektorom (čiastočne aj pod domom aby sa využil prestup tepla z podlahy domu do terénu) v ktorom je použité ako médium chladivo R410 A. Pri tomto type tepelného čerpadla hovoríme o tepelnom čerpadle s priamym odparom. Keďže pri tomto type domu (v podstate sme na hrane „pasívneho“ domu) sme mali veľmi nízku potrebu vykurovania cca 3-4 kW, a preto bolo zvolené tepelné čerpadlo s priamym odparom. Tento zdroj energie je cenovo porovnateľný s tepelným čerpadlom vzduch-voda pričom má väčšiu efektivitu (COP 4,5-5) ako tepelné čerpadlo vzduch-voda, lebo primárny zdroj je okolitá zem stálej teploty cca 10 °C. 
Distribúcia tepla v interiéroch domu je zabezpečená stenovým vykurovaním sálavými hlinenými panelmi, ktoré nám čiastočne riadia aj vlhkostné pomery v drevodome. Na niektorých miestach, ako sú okrajové zóny pod oknami, kde máme najväčšie prestupy tepla cez presklené plochy je položené podlahové vykurovanie. V kúpeľniach sú ako doplnkový zdroj zabudované rebríkové vykurovacie telesá pre dodatočný ohrev priestorov kúpeľní a ako pomôcka pri rýchlejšom sušení uterákov.
Keby bolo na výmenu vzduchu použité nútené vetranie s rekuperáciou tepla, bola by energetická náročnosť tohto domu ešte nižšia. Nútené vetranie si však investor neželal.

Slovo zhotoviteľa:

Keďže je stavba umiestnená v lokalite Čierna Voda, obozretne sme sledovali výkopy a  hladinu podzemnej vody. Po  ukončení zemných prác bol výkop neustále zalievaný vodou, boli preto použité čerpadlá na odčerpanie vody, ktorá neustále zaplavovala stavebný výkop.  Keďže oceľová výstuž základov by bola kladená priamo do vody ,  z hľadiska zjednodušenia realizácie bol na základové pásy použitý vláknobetón. Jedná sa o rovnomerne rozptýlenú výstuž vo forme oceľových vlákien, ktorá sa pripravuje v betonárni. V moderných stavbách táto technológia nahradzuje z veľkej väčšiny, alebo úplné betonársku výstuž základových konštrukcií nielen drevostavieb. Návrh technológie je kľúčový pre optimalizovanie nákladov na stavbu. Použitím vláknobetónu sme znížili náklady na obstaranie, dopravu a výrobu výstuží.

Ing. Martin Beniač

Obr. - vláknobetón

Viac fotografií z výstavby najdete na našej facebookovej stránke v albume NED Čierna Voda.