LIMBACH

Zobraziť

ČIERNA VODA

Zobraziť

NOVÁ DEDINKA 2

Zobraziť

KOŠICE

Zobraziť

NOVÁ DEDINKA 1

Zobraziť

SVÄTÝ JUR

Zobraziť

PRÍSTAVBA RD RUSOVCE

Zobraziť

CHATA GELNICA

Zobraziť

JAKLOVCE

Zobraziť

NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU MARGECANY

Zobraziť

BYTOVÝ DOM SELICE

Zobraziť

RODINNÝ DOM BRATISLAVA - PALISÁDY

Zobraziť

KLČOV

Zobraziť

STUPAVA

Zobraziť

SOLČANY

Zobraziť

REKONŠTRUKCIA RD SVIT

Zobraziť

ČUNOVO

Zobraziť

TESÁRSKE MLYŇANY

Zobraziť

TOMÁŠOV

Zobraziť

PALISÁDY

Zobraziť

DOBROHOŠŤ

Zobraziť

BIELY KOSTOL "NA VÝSLNÍ"

Zobraziť

VEĽKÝ FOLKMAR

Zobraziť

ZÁLESIE

Zobraziť

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Zobraziť

TAJOV

Zobraziť

Referenčná mapa

Môžete si pozrieť naše ukážkové domy, kde sa bližšie zoznámite s technológiou a na vlastnej koži "zažijete" drevodom. Ponúkame možnosť stretnúť sa s architektom aj realizátorom, ktorí vás prevedú domom a zodpovedajú na všetky otázky. Aktuálne realizácie v rôznych stupňoch dokončenia sa nachádzajú tu mape.

Energetická spotreba domu

Spotreba energie je najdôležitejším parametrom z hľadiska nákladov na prevádzku rodinného domu.

Náš tím rieši problematiku potreby energie už pri prvotnom architektonickom návrhu, kde sa zohĺadňujú nasledovné parametre : 

- vlastnosti obalových konštrukcií ( Nízkoenergetický a Pasívny variant )

- hľadisko osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a parametre terénu

- parametre vnútorných technologických zariadení a iné

Nasleduje energetická optimalizácia pomocou výpočtového programu PHPP

Na základe výsledkov optimalizujeme použité materiály, hrúbky tepelných izolácií, veĺkosť a kvalitu výplní otvorov, návrh zdroja tepla a iné parametre, tak aby boli dosiahnuté stanovené požiadavky stavebníka.

Výsledkom je energeticky a ekonomicky optimalizovaná budova, ktorá spotrebováva minimum energie.

 

Blower door test

Blower door test využívame na zistenie vzduchotesnosti budovy, ktorá je základnou podmienkou pri určovaní potreby energií našich domov.

Test spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiely 50 Pa, tzn. koľkokrát sa za hodinu vymení vzduch v celom objeme budovy.

Jeho cieľom je identifikovať miesta v plášti budovy, ktorými môže unikať teplo do exteriéru. Najčastejším problémom na stavbách je improvizácia stavebných firiem, kedže stavebná firma nemá k dispozícii výkresy detailov. Naša firma zastrešuje projekciu aj realizáciu stavebného diela, t.z. 

že všetky detaily sú typizované a riešené na mieru realizačnej skupiny.

Úspešný test vzduchotesnosti je podmienkou správneho fungovania rekuperačného zariadenia a maximálnej eliminácie tepelných strát v budove.

Nesplnenie tejto podmienky vo väčšine prípadov vedie k razantnému zvýšeniu tepelných strát a po niekoľkoročnom cykle k nezvratnému poškodeniu nosnej konštrukcie.

Normatívne požiadavky pre vzduchotesnosť určuje STN EN 13829.

Energetický štítok budovy a protokol o merani blowerdoor testu :